Praktijknummer: (0113) 57 35 20Receptenlijn: (0113) 57 17 50Spoednummer: (0113) 57 35 20 #1

Keuringen

U kunt een afspraak maken voor de volgende keuringen:

U kunt een afspraak maken voor de volgende keuringen:

  • Rijbewijskeuring (alleen voor personenauto’s en motoren)
  • Buitenlandse reisverklaringen voor studeren in het buitenland
Voor bovenstaande keuringen wordt het normale consult tarief per geïnvesteerde tijdseenheid in rekening gebracht. Dit tarief wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar en komt ten laste van de keurling. Voor patiënten die in de praktijk ingeschreven staan wordt de rijbewijskeuring gedaan door  een andere huisarts dan uw vaste behandelaar.
  • Verzekeringskeuringen op verzoek van verzekering uitsluitend na overleg
  • Aanstellingskeuringen op verzoek van werkgever
Voor deze keuringen geldt vaak dat de gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd bij de aanvrager van de keuring.

Voor wachttijd bemiddeling kunt u contact opnemen met regelzorg keuringen.
tel.:088-2323300  
www.regelzorg.nl

Voor scheepsvaartkeuring, offshorekeuring, sportduikkeuring of groot rijbewijs kunt u contact opnemen met:
Baarda Medische keuring Goes.
Tel.: 0113-216515
www.baardakeuringen.nl
Adres Zeeburg 1
4401 DA Yerseke
Fax: (0113) 57 38 55
Contact
Telefoon:(0113) 57 35 20
Receptenlijn:(0113) 57 17 50
Spoednummer:(0113) 57 35 20 #1
Huisartsen B. van Wijk
P.C. van der Kooij
C. Mak
J.Geuze
M. Ottenhof