Praktijknummer: (0113) 57 35 20Receptenlijn: (0113) 57 17 50Spoednummer: (0113) 57 35 20 #1

Klachten

Indien u klachten heeft over uw huisarts of over de praktijkmedewerkers raden wij u ten sterkste aan om dit aan ons kenbaar te maken, liefst direct bij de betreffende persoon. De praktijk heeft een interne klachtenprocedure.

Wij zijn altijd bereid in een persoonlijk gesprek uw probleem of klacht te behandelen om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. Op deze wijze hopen wij onze service te verbeteren, daar waar dat mogelijk en wenselijk is.  Mocht het bovenstaande niet leiden tot een bevredigende uitkomst is het goed te weten dat de praktijk is aangesloten bij een klachtenregeling te weten:

Klachtenregeling Huisartsenzorg 
Zuid-Nederland
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
Tel: 040 2122780 Fax: 040 2126097
www.klachtenhuisarts.nl
Adres Zeeburg 1
4401 DA Yerseke
Fax: (0113) 57 38 55
Contact
Telefoon:(0113) 57 35 20
Receptenlijn:(0113) 57 17 50
Spoednummer:(0113) 57 35 20 #1
Huisartsen B. van Wijk
P.C. van der Kooij
C. Mak
J.Geuze
M. Ottenhof